Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 0
Doktor Öğretim Üyesi 0
Araştırma Görevlisi 0
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 18 55
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 18 55
Genel Toplam 73