Komisyonlar

  • Burs Komisyonu
  • Yatay ve Dikey Geçiş, Çap İntibak Komisyonu
  • Ölçme-Değerlendirme ve Not Kontrol Komisyonu
  • Bölüm Tanıtım ve Yurtdışı İlişkiler (erasmus ve Farabi) Komisyonu
  • Mezunlarla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu
  • Akreditasyon ve Kalite Komisyonu
  • Mezuniyet Komisyonu
No items were found matching the current filters.